contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Hoge bloeddruk

Hoe merk ik het?

  • Bloeddruk hoger dan 160/95 mm Hg
  • Van hoge bloeddruk merken we niets, enkele zeldzame uitzonderingen daargelaten

Hoe werkt het?

Het hart pompt bloed door de bloedvaten. Hierdoor ontstaat druk. Tijdens het samentrekken van het hart is de bloeddruk hoger (de bovendruk) dan tijdens de rustfase van het hart (de onderdruk). We spreken van hoge bloeddruk als de bovendruk hoger is dan 160 en/of de onderdruk hoger dan 95 (mmHg = millimeter kwik). De hoogte van de bloeddruk bij dezelfde persoon is niet constant. Hij kan variëren, onder andere door spanning of inspanning, het tijdstip van de dag en de lichaamshouding. Daarom is één meting ook niet voldoende om vast te kunnen stellen of er sprake is van hoge bloeddruk. Vaak wordt het gemiddelde genomen van drie tot vijf metingen verdeeld over een aantal maanden. Met het klimmen der jaren wordt de bloeddruk bij bijna iedereen wat hoger. Bij kinderen en jonge volwassenen is een te hoge bloeddruk zeldzaam.

Hoe ontstaat het?

De hoogte van de bloeddruk wordt geregeld door een gecompliceerd samenspel van hart, bloedvaten, nieren en het hormoon- en zenuwstelsel. Bij ongeveer 90 procent van de mensen met een hoge bloeddruk is hiervoor geen lichamelijke oorzaak te vinden. Bij vijf tot tien procent is een aandoening van de nieren de veroorzaker van de hoge bloeddruk. Bij een nog kleiner percentage zijn hormoonstoornissen of bepaalde medicijnen verantwoordelijk. In sommige families komt hoge bloeddruk vaker voor. Veel zout, veel drop of veel alcohol hebben evenals een te hoog lichaamsgewicht een ongunstige invloed op de bloeddruk.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Hoge bloeddruk is geen ziekte maar een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Streven naar een lagere bloeddruk moet altijd gepaard gaan met het zoveel mogelijk in gunstige zin beïnvloeden van andere risicofactoren. In het kort betekent dit het nastreven van een gezonde levensstijl: het allerbeste wat u kunt doen is stoppen met roken. Daarnaast: beperkt alcohol drinken, gezond eten, zoutgebruik beperken en regelmatig bewegen.

Hoe gaat de arts er mee om?

Indien de bloeddruk ondanks de bovengenoemde adviezen en na een aantal metingen toch nog te hoog blijft, is er sprake van hypertensie (hoge bloeddruk). Uw huisarts zal bloed en urine onderzoeken om de zien of er aanwijzingen kunnen worden gevonden voor een oorzaak van de hypertensie en of er andere risicofactoren voor hart- of vaatziekten aanwezig zijn. Vervolgens zal hij uw medicijnen voorschrijven. Er bestaan zeer veel medicijnen tegen hoge bloeddruk (antihypertensiva) en bijna jaarlijks komen er nieuwe bij. Uw huisarts zal in het algemeen kiezen voor medicijnen die al jarenlang bestaan. Met deze medicijnen is veel ervaring opgedaan en de bijwerkingen zijn beperkt. De bloeddruk wordt er door verlaagd en daardoor ook het risico op hart- en vaatziekten. Tot u een normale bloeddruk heeft wordt u om de paar weken gecontroleerd, daarna ieder jaar. Het kan nodig zijn u meer dan één bloeddrukverlagend medicijn voor te schrijven. In veel gevallen is het nodig levenslang bloeddrukverlagende medicijnen te blijven gebruiken. Bij een aantal huisartsen is inmiddels een praktijkondersteuner werkzaam. Deze is speciaal opgeleid voor controle en begeleiding van patiënten met hoge bloeddruk. Zij besteedt ook aandacht aan andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals het cholesterolgehalte. In een enkel geval, bijvoorbeeld bij een zeer hoge bloeddruk of bij aanwijzingen voor een oorzaak van de hoge bloeddruk, zal de huisarts u verwijzen naar een specialist, meestal de internist.

Wetenschappelijk nieuws

Sinds kort kunnen patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk terecht bij een speciale polikliniek van het UMC Utrecht. In Nederland krijgt nu nog maar veertig procent van mensen met een hoge bloeddruk de juiste behandeling. De oorzaak van hoge bloeddruk kan tussen patiënten sterk verschillen, maar de behandeling verloopt vaak via een standaard aanpak. Dat kan beter volgens internist-vasculair geneeskundige Wilko Spiering van het UMC Utrecht. Hij startte de polikliniek voor "gecompliceerde hypertensie". Spiering: "Slechts veertig procent van de mensen met een hoge bloeddruk in Nederland wordt goed behandeld. Volgens de richtlijn moet iedereen met een hoge bloeddruk eerst een plaspil krijgen. Maar die werkt lang niet bij iedereen. Vooral niet bij jonge mensen. Dat komt doordat de oorzaak van de hoge bloeddruk nogal verschilt. Een onderschatte oorzaak van hoge bloeddruk is bijvoorbeeld een bepaalde hormoonafwijking, die we hyperaldosteronisme Noemen. Tien procent van de hoge bloeddruk-patiënten blijkt dat te hebben." Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Lees hier het hele artikel.

Jicht
Stress
COPD
Stress
Vetten
TG2
MetS