contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Hepatitis B

Hoe merk ik het?

  • Moeheid, misselijkheid, slechte eetlust
  • Geelzucht
  • Lichte verkleuring van de ontlasting, donkere verkleuring van de urine

Hoe werkt het?

Hepatitis betekent leverontsteking. Verschillende micro-organismen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Vooral virussen, zoals de hepatitis A, hepatitis B en hepatitis C virussen, het pfeiffervirus (Epstein Bar virus) en het Cytomegalie virus. Hepatitis B is een erg besmettelijke aandoening. Het virus wordt overgebracht via bloed, sperma en vaginaal vocht. Minimale hoeveelheden besmet vocht zijn daarvoor al voldoende. De ziekte kan licht verlopen. Je kunt er ook goed ziek van zijn en soms leidt het in korte tijd tot de dood (fulminante hepatitis). In verreweg de meeste gevallen volgt volledig herstel, na één tot twee maanden. Bij sommigen (vijf tot tien procent) wordt de ziekte echter chronisch, wat kan leiden tot langzaam toenemende beschadiging van de lever (levercirrose). Sommigen blijven langdurig drager van het virus en vormen een blijvende bron van besmetting voor anderen. Zelf hebben ze intussen geen klachten meer. Belangrijkste verschijnselen van hepatitis-b zijn moeheid, misselijkheid en geelzucht. De ontlasting wordt licht, de urine juist donker. De ziekte kan ook minder typisch verlopen, zonder veel klachten of met klachten als misselijkheid, slechte eetlust en vermoeidheid. De klachten en verschijnselen bij hepatitis zijn het gevolg van een ontsteking van de lever. Als de lever daardoor niet goed functioneert, wordt er veel minder gal uitgescheiden. Daardoor wordt de ontlasting lichter, tot grijs van kleur. De galkleurstoffen hopen zich op in het bloed en in de huid, waardoor men geel wordt. Een deel van die galstoffen wordt nu door de nieren uitgescheiden. Daardoor krijgt de urine een donkerbruine kleur.

Hoe ontstaat het?

Door de wijze van besmetting zijn er zekere risicogroepen: intraveneuze drugsgebruikers, medisch personeel, mensen met risicovol seksueel gedrag. Drugsgebruikers gebruiken nogal eens elkaars injectiespuiten en -naalden. Men kan ook besmet raken door het gebruik van niet-gesteriliseerde naalden in piercing- en tatouageshops. Onder medisch personeel komen nogal eens "prikaccidenten" voor. Baby"s kunnen bij de bevalling besmet worden als de moeder draagster is van het virus. Onveilig vrijen is ook een geschikte manier om hepatitis op te lopen. Omdat het virus voorkomt in het bloed, sperma en het vaginale vocht kan men op alle mogelijke manieren besmet worden, oraal, anaal of rectaal.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Voorkomen is nog steeds het beste medicijn. Daarom: vrij veilig en gebruik condooms. De overheid stelt zo mogelijk gratis spuiten en injectienaalden beschikbaar voor druggebruikers. Zeker als u weet dat u drager bent van het virus dient voorzichtig te zijn en er zoveel mogelijk op toe te zien dat anderen niet met uw bloed in aanmerking kunnen komen, door wonden goed te verbinden, verbandmiddelen te vernietigen, door uw tandenborstel niet uit te lenen, enzovoort. Als u tot een risicogroep behoort is het verstandig zich te laten vaccineren.

Hoe gaat de arts er mee om?

  • Krijgt iemand geelzucht, raadpleeg dan de arts. Deze zal met een bloedtest uitzoeken wat de oorzaak is. Dat kan een virus zijn (zie boven), maar vooral op oudere leeftijd zijn er ook andere mogelijke oorzaken (galstenen, gezwel van de galwegen of van de alvleesklier, gebruik van bepaalde medicijnen). Is het Hepatitis B virus de veroorzaker, dan is behandeling niet mogelijk. Er bestaan geen medicijnen om het virus te bestrijden. Verloopt de infectie heftig dan kan opname nodig zijn. Dan wordt een ondersteunende behandeling gegeven. Na vier tot acht weken volgt meestal spontaan genezing. Vermoeidheid kan nog lang daarna blijven bestaan. Chronische hepatitis en ook chronisch dragerschap van het hepatitis B virus kunnen de laatste jaren steeds beter worden behandeld, onder andere met interferon.
  • De GGD moet worden gewaarschuwd. Deze zal nagaan of personen in de directe omgeving van de patiënt verhoogd risico lopen. Die kunnen worden gevaccineerd.

Wetenschappelijk nieuws

De nieuwste generatie virusremmers tegen de zeer besmettelijke chronische leverziekte hepatitis B werkt niet alleen krachtiger, maar voorkomt ook dat de schade aan de lever na verloop van tijd verergert. Dat blijkt uit onderzoek van Roeland Zoutendijk, arts-onderzoeker van de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten. Hij heeft een groot Europees effectiviteitsonderzoek gedaan naar deze nieuwe generatie virusremmers. Artsen die de nieuwste generatie virusremmers voorschrijven, hoeven niet te snel te concluderen dat het middel niet werkt, aldus Zoutendijk. Het aantal patiënten bij wie het virus volledig wordt onderdrukt, neemt namelijk nog aanzienlijk toe na het eerste jaar van de therapie. Ook de kans op resistentie tegen het geneesmiddel is bij de nieuwe generatie fors kleiner dan bij de oudere medicatie. Het virus wordt bij de grote meerderheid van patiënten na drie jaar zo ver onderdrukt dat het niet meer wordt aangetoond in bloedmetingen. Door het krachtig onderdrukken van het virus blijft de lever in betere conditie. Uit zijn onderzoek blijkt voor het eerst bij deze nieuwe generatie virusremmers dat leverkanker en gedecompenseerde levercirrose (ernstige schade aan de lever) minder vaak voorkomen en dat de patiënt een kleinere kans heeft op overlijden. Met deze bevindingen kunnen patiënten worden gemotiveerd tot trouwe inname van hun medicatie omdat de virusonderdrukking dus verergering van de schade voorkomt. In Nederland is momenteel 0,2 procent van de bevolking chronisch geïnfecteerd met het hepatitis B virus. Migranten die de afgelopen decennia in Nederland zijn komen wonen, hebben echter een 13 keer grotere kans drager te zijn van het hepatitis B virus. Gevreesd wordt bovendien dat een grote groep mensen het virus ongemerkt bij zich draagt. Een besmetting verloopt namelijk dikwijls zonder symptomen. Hepatitis B wordt overgedragen van moeder op kind (vooral buiten Europa), via seksueel contact en via bloedcontact. Hepatitis B geneest bij veel volwassen patiënten spontaan, maar bij een deel ontwikkelt een besmetting zich tot een chronische ziekte. Roeland Zoutendijk verdedigt op 21 december zijn proefschrift ‘Long-term clinical outcome of antiviral therapy for chronic hepatitis B’ aan de faculteit geneeskunde van de Erasmus Universiteit.