contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Griep

Hoe merk ik het?

 • Plotseling begin met hoge koorts en koude rillingen
 • Hoofdpijn, keelpijn, hoesten, spierpijnen en moeheid

Hoe werkt het?

Griep is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus, het influenzavirus. Er bestaan drie typen: A, B en C en meerdere subtypen van het influenzavirus. Ieder jaar verandert het virus een beetje. Eens in de tien tot vijftien jaar ontstaat een geheel nieuw subtype. Omdat tegen zo'n nieuw subtype onder de bevolking nog geen immuniteit (afweer) bestaat wordt een meer dan gemiddeld aantal mensen ziek. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Spaanse en de Hongkong griep. Iemand die verkouden is, hoest en koorts heeft of last heeft van overgeven en diarree, noemt zich vaak grieperig. Griep is dan een verzamelnaam voor allerlei milde ziekten, meestal veroorzaakt door een van de vele andere virussen. Hier spreken wel alleen over de "echte" griep of influenza. De echte griep ontstaat meestal plotseling. Binnen een paar uur voelt u zich erg ziek, met hoge koorts, koude rillingen, bonzende hoofdpijn, een loopneus, keelpijn, een droge hoest en spierpijn over het hele lichaam. In het algemeen verdwijnen deze klachten grotendeels in drie tot vijf dagen vanzelf. Het kan daarna wel een paar weken duren voor u weer volledig hersteld bent.

Hoe ontstaat het?

Zoals de meeste virussen wordt ook het influenzavirus overgedragen van mens op mens, meestal door hoesten of niezen, maar ook via zakdoeken, handen of andere besmette voorwerpen. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en daadwerkelijk ziek worden, is een tot drie dagen. De besmettelijkheid is groot en duurt van ongeveer een dag voor, dus nog tijdens de incubatietijd, tot drie dagen na het begin van de klachten. Griep treedt meestal op in epidemieën en in de winter. Iedere winter wordt een op de tien mensen erdoor getroffen.

Hoe ga ik er zelf mee om?

 • Wanneer u griep heeft is het verstandig rustig aan te doen, lichamelijke inspanning te vermijden en veel te drinken. Tegen de pijn en tegen de koorts kunt u zo nodig een pijnstiller innemen, bij voorkeur paracetamol. U voelt zich dan mogelijk wat beter. Er zijn echter geen geneesmiddelen die een griep kunnen genezen, ook penicilline niet. Griep is bij gezonde personen echter een in het algemeen onschuldige aandoening waarbij gewoon afwachten, zo nodig met behulp van een pijnstiller, voldoende is. Niet altijd gaat de griep vanzelf over. Er kunnen complicaties optreden. Overleg met de huisarts is aan te raden indien:
 • de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt;
 • u na herstel weer opnieuw koorts krijgt;
 • u kortademig wordt en pijn op de borst of tijdens het ademhalen krijgt;
 • u vermoedt dat er meer aan de hand is dan een gewone griep.
 • Een griepprik (een vaccinatie met onschadelijk gemaakte stukjes griepvirus) wordt aangeraden:
 • aan mensen met hartziekten, longziekten, nierziekten, suikerziekte en ernstige steenpuisten (ook de gezinsleden);
 • aan mensen met een verlaagde afweer, bijvoorbeeld tijdens chemotherapieën;
 • aan iedereen boven de 65 jaar.

Hoe gaat de arts er mee om?

Zoals gezegd is een behandeling van griep in het algemeen niet nodig. Complicaties moeten vaak wel worden behandeld. Bij een longontsteking wordt dan meestal gebruik gemaakt van antibiotica. Complicaties kunnen ernstig verlopen. Iedere winter overlijden er vele, vaak oudere, personen aan de complicaties van een griep. De beste manier om dat te voorkomen is het tijdig halen van een griepprik.

Wetenschappelijk nieuws

De opkomst afgelopen jaar voor de vaccinatie tegen seizoensgriep is niet beïnvloed door de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM). Bijna een derde van de Nederlandse bevolking komt in aanmerking voor een gratis prik tegen seizoensgriep. Deze mensen kwamen in het seizoen 2009-2010 ook in aanmerking voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, waarvoor twee keer geprikt moest worden. Deze extra vaccinatiecampagne heeft de doelgroep er niet van weerhouden ook de seizoensprik te halen: ongeveer 70 procent meldde zich hiervoor bij de huisarts. Dat is gelijk aan voorgaande jaren. Ongeveer evenveel mensen lieten zich inenten tegen de Mexicaanse griep. Griep kan een gevaarlijke ziekte zijn, vooral voor mensen met een chronische ziekte of een verminderde weerstand. Risicogroepen kunnen daarom ieder najaar bij de huisarts een gratis griepprik halen om hen te beschermen tegen ernstige gevolgen van griep. Het gaat hier om alle mensen van 60 jaar en ouder en om mensen van alle leeftijden met diabetes, hart- en vaatproblemen, nierziekten, luchtwegaandoeningen of met een verminderde weerstand als gevolg van een ziekte of medicijngebruik, bijvoorbeeld chemotherapie. (voor meer informatie: www.rivm.nl/griepprik). In 2009 circuleerde een heel nieuw influenzavirus A/H1N1, ook wel Mexicaanse griep genoemd. Tegen dit virus is een vaccin ontwikkeld dat apart werd opgenomen in het Nationaal Programma Grieppreventie. De doelgroep van de prik tegen seizoensgriep kwam ook in aanmerking voor de twee prikken tegen de Mexicaanse griep. Van de reguliere hoogrisicopatiënten is 72 procent tenminste één keer tegen de Mexicaanse griep gevaccineerd bij de huisarts. 64 procent liet zich, conform het programma, twee keer vaccineren bij de huisarts. Van de mensen die zich lieten vaccineren tegen de seizoensgriep, kwam 64 procent ook tenminste één keer naar de huisartsenpraktijk voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Om overdracht van het virus aan patiënten te voorkòmen werd vaccinatie ook aanbevolen aan praktijkmedewerkers, dat zijn huisartsen, praktijkondersteuners en -assistenten. Van de huisartsen is 74 procent gevaccineerd tegen seizoensgriep en 89 procent tegen Mexicaanse griep. Het animo onder de praktijkondersteuners en -assistentes om zich te laten vaccineren was lager; respectievelijk 54 procent is gevaccineerd tegen seizoensgriep en 74 procent tegen Mexicaanse griep. Er was geen verband tussen de vaccinatiestatus van praktijkpersoneel en de patiënten. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het LINH, een landelijk representatief netwerk van huisartsenpraktijken, waarin gegevens over het huisartsgeneeskundig handelen worden geregistreerd. LINH is een samenwerkingsverband van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) van het UMC St Radboud. LINH wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van LINH-huisartsenpraktijken worden geëvalueerd op het aantal patiënten dat conform de richtlijnen uit de NHG-Standaard "Influenza en Influenzavaccinatie" in aanmerking komt voor influenzavaccinatie en welke van deze patiënten worden gevaccineerd.

Griep
Griep
Griep