contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Glaucoom

Hoe merk ik het?

  • Delen van het gezichtsveld vallen uit zonder dat u dat merkt
  • Het gezichtsveld wordt steeds smaller

Hoe werkt het?

De druk in de oogbol wordt bepaald door het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van oogbolvocht. Bij sommige mensen raakt dat evenwicht verstoord waardoor een te hoge oogboldruk ontstaat. De verhoogde druk beschadigt de vezels van de oogzenuw achter in het oog. Dat proces schrijdt langzaam maar zeker voort. Op een gegeven moment sturen de beschadigde zenuwen geen signalen meer door vanuit bepaalde delen van het netvlies. Er vallen gaten in het gezichtsveld (zonder dat we daar overigens erg in hebben). We spreken dan van glaucoom. De gaten in het gezichtsveld worden steeds groter en vloeien samen, tot we nog maar een nauw gezichtveld over hebben. Uiteindelijk kan ook dat verdwijnen. Glaucoom kan dus tot blindheid leiden.

Hoe ontstaat het?

In verreweg de meeste gevallen is de oorzaak van de oogdrukstijging niet duidelijk. Wel zijn er een aantal risicofactoren voor het krijgen van glaucoom: glaucoom in de familie, ouder worden, sterke bijziendheid, behoren tot het negroïde ras. Bij sommige mensen is de afvoer van oogbolvocht belemmerd, wat tot het ontstaan van de verhoogde druk leidt. Er bestaat ook een groep patiënten die geen verhoogde oogboldruk hebben en toch glaucoom ontwikkelen (normal pressure glaucoma). Tenslotte is er een vorm van glaucoom die plotseling kan ontstaan. Deze vorm noemen we dan ook acuut glaucoom. Het oog wordt rood en gaat pijn doen. Er ontstaat hoofdpijn, misselijkheid en braken. Spoedige behandeling door de oogarts is noodzakelijk. Eigenlijk staat deze vorm helemaal los van het gewone glaucoom.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Er is weinig wat u zelf kunt doen ter voorkoming en behandeling van glaucoom. Als u tot de risicogroep behoort (zie boven), dan is het aan te raden vanaf de leeftijd van 40 jaar regelmatig de ogen te laten controleren.

Hoe gaat de arts er mee om?

  • Verhoogde oogdruk wordt meestal vastgesteld bij een routine controle door de opticien of de oogarts of doordat u zich regelmatig laat controleren omdat u tot de risicogroep behoort. Als een verhoogde druk wordt gemeten zal de oogarts het inwendige van het oog bekijken met een oogspiegel. Is er sprake van glaucoom dan zal hij meestal afwijkingen zien op de plaats waar de oogzenuw het oog verlaat (de papil). Vervolgens zal hij een gezichtveldonderzoek laten doen om na te gaan of delen van het gezichtsveld zijn uitgevallen. Als de diagnose is gesteld staan er een aantal methoden ter beschikking om de druk te doen verlagen:
  • plastabletten (diamox);
  • oogdruppels (bètablokkers);
  • met laser een gaatje branden in het afvoersysteem van het oogvocht zodat het oogvocht sneller weg kan stromen en dus de druk in het oog daalt;
  • een operatieve methode met hetzelfde doel.

Wetenschappelijk nieuws

Sarah Janssen: ‘Molecular mechanisms underlying primary open angle glaucoma’. Bij het ontstaan van glaucoom (groene staar) spelen 65 genen een rol. Uit het onderzoek van Janssen blijkt dat deze genen betrokken zijn bij celsignalering, vetstofwisseling, stress en immune processen, en ontwikkelingsfuncties. Het promotieonderzoek gaat over de zogenoemde primaire open kamerhoek glaucoom, een van de vormen van glaucoom. Dit is een multifactoriële, complexe genetische ziekte, waarbij de zenuwvezellaag van het oog afsterft. Glaucoom is een sluipende oogziekte, die onbehandeld tot onomkeerbaar gezichtsveldverlies leidt. Wereldwijd veroorzaakt glaucoom ongeveer 12 procent van de blindheid. Dit onderzoek had tot doel meer inzicht te krijgen in welke genen betrokken zijn bij glaucoom, en op welke manier deze genen glaucoom veroorzaken. Het blijkt dat de 65 kandidaat glaucoom genen vaak in verschillende oogweefsels hoog tot expressie te komen. Mutaties in deze genen kunnen veranderingen geven in de vitaliteit van de weefsels, de oogdruk en de stevigheid van het oog. De oorzaak van glaucoom is complex en met dit onderzoek nog niet volledig ontrafeld. Deze studie bouwt verder aan de glaucoom-puzzel en geeft inzicht in de moleculaire en genetische achtergrond daarvan. Met DNA-onderzoek zal het in de toekomst mogelijk zijn het risico op glaucoom tijdig te detecteren om snel te kunnen beginnen met behandeling om zo gezichtsveldverlies te voorkomen.

Staar