contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Darmkanker

Hoe merk ik het?

  • Bloed en slijm bij de ontlasting
  • Een veranderd ontlastingspatroon
  • Aanhoudende buikpijn
  • Verstopping, soms afgewisseld met diarree
  • Gewichtsverlies
  • Ontstaan van bloedarmoede
  • Gevoel van loze aandrang: gevoel of u moet drukken, maar er komt niets

Hoe werkt het?

Kanker van de darmen komt veel voor. Vrijwel altijd betreft het dan kanker van het laatste deel van het maagdarmkanaal: de dikke darmen en de endeldarm. Het is een kwaadaardigheid van de latere leeftijd: het merendeel van de gevallen ontstaat na het 50ste levensjaar. Net als de meeste kankers ontstaat darmkanker niet van het ene moment op het andere. Meestal is er een voorstadium: eerst ontstaat er een poliep in de darmen die later kwaadaardig wordt. De klachten die een darmgezwel veroorzaakt worden bepaald door de plaats waar het zich bevindt. De dikke darmen is in het begin vrij wijd. Naar het einde toe wordt hij steeds nauwer, zodat een tumor daar snel klachten veroorzaakt: een veranderd ontlastingspatroon, verstopping en pijnlijke buikkrampen. Gezwellen in het begin van de dikke darmen (rechts in de buik), dat veel wijder is, met een meer vloeibare darminhoud, geven om dezelfde reden pas laat klachten. Behalve verstopping kan een darmgezwel ook bloedarmoede veroorzaken. Dit komt doordat voortdurend een kleine hoeveelheid bloed uit de tumor lekt en onopgemerkt met de ontlasting verloren gaat. Alleen bij tumoren in het uiteinde van de darmen (in de endeldarm) zal men soms bloed- en slijmverlies in de ontlasting kunnen opmerken. Dikke darmen gezwellen kunnen uitzaaien via de lymfeklieren en via het bloed. Al het bloed dat afkomstig is van de darmen wordt afgevoerd naar de lever. Daar worden dan ook de eerste uitzaaiingen aangetroffen. Deze kunnen soms eerder verschijnselen geven dan het oorspronkelijke gezwel: klachten van vermoeidheid, verminderde eetlust, vermagering en geelzucht.

Hoe ontstaat het?

Hoe dikke darmkanker ontstaat is, net als bij de andere kankers niet bekend. Wel is een aantal factoren bekend die bijdragen aan het ontstaan ervan: slechte voeding, erfelijke factoren, andere chronische ontstekingprocessen van de dikke darmen (zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn).

Hoe ga ik er zelf mee om?

Eet gezond. Het kan niet genoeg gezegd worden. Het is beter voor hart, bloedvaten en ook voor de darmen. Als er klachten ontstaan die zouden kunnen wijzen op het bestaan van een darmgezwel, neem dan contact op met uw arts.

Hoe gaat de arts er mee om?

Kern van de behandeling van dikke darmkanker is chirurgische verwijdering van het gezwel. In de praktijk betekent dat, dat de helft van de darmen waarin het gezwel zich bevindt wordt weggenomen, mét zoveel mogelijk lymfeklieren. De resterende delen van de darmen worden dan weer aan elkaar gehecht (of tegenwoordig: geniet). Soms is de kanker al zover gevorderd dat hij is doorgegroeid in andere weefsels en niet verwijderd kan worden. Dan wordt met gezonde darmen een omleiding rond het gezwel gemaakt, zodat darmverstopping wordt voorkomen. Als geen omleiding kan worden aangelegd laat men de gezonde darmen door de buikwand naar buiten komen. We noemen dat een stoma. De ontlasting die daaruit komt wordt opgevangen met een zakje dat op de huid geplakt wordt. Is de kanker al wat verder gevorderd en doorgegroeid in de darmwand of zijn er al enkele uitzaaiingen in de lymfeklieren, dan wordt voor de zekerheid een nabehandeling gegeven met chemotherapie. Zijn er al uitzaaiingen op afstand (in de buikholte, lever) dan kan chemotherapie gegeven worden om het ziekteproces te vertragen. Genezing is daarmee echter niet mogelijk. Radiotherapie (bestraling) is bij dikke darmkanker niet effectief. Eenderde van de mensen bij wie dikke darmkanker wordt vastgesteld geneest volledig.

Wetenschappelijk nieuws

Het is mogelijk een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland in te voeren en uit te voeren. Wel zijn een goede voorbereiding en een gefaseerde invoering vereist om de kwaliteitseisen van het bevolkingsonderzoek te garanderen. Het zelfde geldt voor voldoende capaciteit om eventueel vervolgonderzoek te kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit een zogeheten uitvoeringstoets naar dit bevolkingsonderzoek, uitgevoerd door het RIVM. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de toets gebruiken bij de besluitvorming of dit bevolkingsonderzoek wordt ingevoerd. Een bevolkingsonderzoek naar darmkanker is kosteneffectief en kan op termijn jaarlijks 2400 sterfgevallen voorkomen. Na de besluitvorming is minimaal 2 jaar aan voorbereidingen nodig om het bevolkingsonderzoek gefaseerd te kunnen invoeren. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor mensen van 55 tot en met 75 jaar (4,4 miljoen mensen). Zij worden door screeningsorganisaties elke 2 jaar uitgenodigd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor thuis een test (iFOBT), die zij zelf opsturen voor analyse. Bij een afwijkende uitslag zullen zij worden doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig behandeling. De uitvoeringstoets is in samenwerking met de betrokken beroepsroepen, patientenorganisaties, screeningsorganisaties en andere stakeholders tot stand gekomen. Onder hen is een breed draagvlak om de screening in te voeren. Voor de uitvoeringstoets is in kaart gebracht welke voorbereidende activiteiten zouden moeten worden uitgevoerd, en onder welke voorwaarden. Zo is beschreven welke richtlijnen en kwaliteitseisen nodig zijn en hoe de kwaliteit van het programma kan worden bewaakt. Er worden maatregelen voorgesteld om de berekende capaciteitstekorten op te vangen, zoals taakverschuiving en een efficiënte uitvoering van de coloscopie. Verder moet erop worden toegezien dat er geen lange wachttijden ontstaan voor coloscopie en verdere behandeling; zonodig wordt de gefaseerde invoering bijgestuurd. Tevens moet er voldoende aandacht zijn voor communicatie, zowel in algemene zin bij de introductie van het bevolkingsonderzoek als voor de deelnemers over het doel, nut en proces ervan. Daarnaast zijn de belangrijkste implementatiewerkzaamheden en een prognose van kosten weergegeven.

Kanker
Kanker
NWO