contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Clusterhoofdpijn

Hoe merk ik het?

  • Meerdere ernstige, maar korte hoofdpijnaanvallen in episodes
  • De hoofdpijn zit aan één kant
  • Rood tranend oog aan de kant van de hoofdpijn
  • Verstopte neus

Hoe werkt het?

Clusterhoofdpijn is een zeer intense vorm van hoofdpijn die in episoden optreedt. In Zo'n periode (cluster) heeft men meerdere aanvallen die elk voor zich een kwartier tot enkele uren duren. Een cluster kan enkele weken aanhouden en in die periode kan men een groot aantal aanvallen krijgen. De pijn is eenzijdig, vaak gelokaliseerd bij de slaap of achter het oog en kan uitstralen naar de kaak, het oor of de nek. Het oog aan die kant wordt rood, met een nauwe pupil, het traant; de neus raakt verstopt aan die zijde. De pijn is, zoals gezegd, zeer heftig. U kunt er niet stil bij blijven zitten, zou het liefst met het hoofd tegen de muur bonken.

Hoe ontstaat het?

Clusterhoofdpijn komt verreweg het meest voor bij mannen, veelal tussen de 20 en de 50 jaar. Het is geen frequente aandoening: één op de 1.500 mensen lijdt eraan. De ziekte is aan migraine verwant en net als bij migraine is de exacte oorzaak niet bekend, maar heeft het te maken met verwijding en vernauwing van bloedvaten in de hersenvliezen. Sommige factoren kunnen een cluster oproepen, zoals stress, vermoeidheid, overmatig alcoholgebruik, bepaalde voedingsmiddelen.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Echt voorkomen kunt u een aanval niet, maar met leefregels kunt u proberen het aantal aanvallen te beperken: leef regelmatig, wees matig met koffie en alcohol, mijdt voedingsmiddelen waarvan u weet dat u ze niet verdraagt, zoals kaas, chocolade.

Hoe gaat de arts er mee om?

Er zijn methoden voorhanden om een aanval af te breken. Net als bij migraine is het zaak om zo snel mogelijk na het begin van een aanval hiermee te beginnen. Een effectieve behandeling is het inademen van zuivere zuurstof gedurende een minuut of tien. Meestal zakt de aanval dan snel af. Via uw zorgverzekeraar kunt u een cilinder zuurstof in huis krijgen, zodat u uw medicijn altijd bij de hand hebt. Een andere behandeling is door injectie van een bepaald medicijn, een triptan, onmiddellijk bij het begin van een aanval. Triptanen zijn medicijnen die ook bij migraine effectief zijn. Verapamil is een medicijn dat werkt ter voorkoming van aanvallen. U moet het dagelijks innemen. Echt genezen kan men u niet. Wel is het zo dat met het vorderen van de leeftijd de ziekte geleidelijk uitdooft (na het 60ste jaar).

Wetenschappelijk nieuws

Episodische clusterhoofdpijn treedt op in bepaalde periodes van 8 tot 12 weken waarin de patiënt dagelijks twee tot drie aanvallen te verwerken krijgt. Die duren een paar uur, veroorzaken hevige pijn aan één kant van het hoofd en kunnen gepaard gaan met verschijnselen als tranende ogen, neusverstopping en zweten. In een Amerikaans onderzoek (Cephalalgia, november 2002)werden 16 patiënten die aan deze aandoening leden, onderworpen aan een therapie met zuurstof. De helft kreeg zuivere zuurstof toegediend, dan andere helft een placebo met 10 procent zuurstof. Beide groepen kregen twee sessies binnen 24 uur die 70 minuten duurden. De resultaten waren opmerkelijk. Maar liefst 83 procent meldde een jaar later dat de frequentie van de aanvallen de helft minder was geworden. Het maakte daarbij niet uit in welke groep een patiënt had gezeten.