contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Bronchitis

Hoe merk ik het?

  • Hoesten, vaak met opgeven van slijm
  • Vaak in combinatie met verkoudheidsklachten en/of koorts

Hoe werkt het?

Bronchitis komt voor in een acute en in een chronische vorm. Chronische bronchitis wordt tegenwoordig copd genoemd. Hier bespreken we alleen de acute vorm. Bronchitis is een ontsteking van de grotere luchtwegen (de bronchiën) van de long. Deze ontsteking gaat gepaard met hoesten. Vaak is er ook sprake van het ophoesten van helder tot groengekleurd slijm (sputum), van verkoudheidsklachten en keelpijn, soms van benauwdheid en/of koorts. Bronchitis komt vaak voor, vooral in de herfst- en wintermaanden. De eventueel optredende koorts duurt in het algemeen niet langer dan een dag of vijf. Een bronchitis gaat meestal vanzelf over binnen een tot vier weken.

Hoe ontstaat het?

De ontsteking van de bronchiën bij een bronchitis wordt gewoonlijk veroorzaakt door een infectie met een virus, minder vaak door een infectie met een bacterie en soms door niet infectieuze prikkels zoals een allergie, rook of vervuilde lucht. Een infectie wordt meestal overgedragen van mens op mens door het inademen van met de infectieverwekker besmette (fijne) druppeltjes uit de mondholte en/of de luchtwegen van de hoestende, niezende of pratende patiënt.

Hoe ga ik er zelf mee om?

  • Omdat een bronchitis gewoonlijk wordt veroorzaakt door een virus kunt u er zelf niet veel aan doen.
  • Er zijn talloze hoestmiddelen te koop bij apotheek en drogist. De werking ervan bij een bronchitis is nooit bewezen. Er bestaan ook vele huismiddeltjes tegen hoesten, zoals stomen met heet water bij vastzittend slijm, zout water druppels bij een eveneens aanwezige neusverkoudheid of een lepel honing of een dropje in de mond laten smelten bij een geprikkelde keel. Het proberen van deze huismiddeltjes kan geen kwaad. Het is verstandig een afspraak met uw huisarts te maken indien er sprake is van:
  • hoesten met koorts die langer dan drie dagen duurt;
  • als het opgehoeste slijm bloederig is;
  • als u tussen het hoesten door benauwd blijft;
  • als u langer dan drie weken hoest.

Hoe gaat de arts er mee om?

De huisarts kan in het algemeen met behulp van een aantal vragen en eenvoudig lichamelijk onderzoek bepalen of er sprake is van een bronchitis. Indien de huisarts geen aanwijzingen vindt voor een andere ziekte zal in het algemeen worden afgewacht. Een bronchitis gaat immers meestal vanzelf over. Indien een droge hoest op de voorgrond staat kan een hoestprikkeldempend middel zoals noscapine of codeïne worden voorgeschreven. Slechts in bijzondere gevallen, zoals bij ernstig ziek zijn, bij aanwijzingen voor een longontsteking of een afgenomen weerstand, worden antibiotica voorgeschreven.

Wetenschappelijk nieuws

Het onderzoek van Anita Spanjer laat zien dat Frizzled-8 een potentieel nieuw aangrijpingspunt voor een geneesmiddel is tegen chronische bronchitis en longfibrose. Longziekten zoals chronisch obstructief longlijden (COPD), astma en longfibrose worden gekenmerkt door chronische ontsteking en structurele veranderingen in de longen. De onderliggende processen hiervan, vertonen overlap in groeifactoren en ontstekingsmediatoren die hierbij betrokken zijn. Recent onderzoek laat zien dat de WNT signaleringsroute een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van eerdergenoemde longziekten. In ons eerdere onderzoek is gebleken dat de WNT receptor Frizzled-8 en de groeifactoren WNT-5A en WNT-5B verhoogd aanwezig zijn in fibroblasten van COPD patiënten. De doelstelling van Spanjers onderzoek is het onderzoeken van de functionele rol van de Frizzled-8 receptor en zijn liganden in longziekten, waarbij de focus ligt op COPD. Wij laten zien dat Frizzeld-8 TGF-β geïnduceerde pro-fibrotische signalering deels reguleert en dat WNT-5B, maar niet WNT-5A, functioneert als een ligand voor Frizzled-8 in fibroblastactivatie. Ook laten wij zien dat het gesuikerde eiwit decorine de WNT-5B geïnduceerde effecten op fibroblastactivatie antagoneert. Naast hun structurele functie kunnen fibroblasten ook bijdragen aan ontstekingsprocessen. Ons onderzoek laat zien dat fibroblasten een regulerende rol spelen in de slijmsecretie door het epitheel en dat dit proces via Frizzled-8 verloopt. Daarnaast zijn DNA veranderingen in het FZD8 gen geassocieerd met chronische mucus hypersecretie, een klinische manifestatie van chronische bronchitis en reguleert het fzd8 gen acute sigarettenrook geïnduceerde ontsteking in een muismodel. Interessant genoeg is Frizzled-8 niet betrokken bij allergeen geïnduceerde ontsteking en structuurveranderingen in een muismodel. Anita Spanjer promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek dat zij uitvoerde bij de afdeling Moleculaire Farmacologie van GRIP en gefinancierd werd door het Longfonds. Haar onderzoek valt binnen de onderzoekslijn van Reinoud Gosens: Tissue repair in COPD: towards regenerative pharmacology for the lung. Zij vervolgt haar loopbaan aan de RUG als Docent Moleculaire Farmacologie. Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/98616fae-c28a-44e6-bfdd-d4406342cf2e

COPD
COPD