contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Staar

Hoe merk ik het?

  • Geleidelijk minder scherp zien
  • Kleuren worden minder helder
  • Licht geeft een irriterende schittering in de ogen

Hoe werkt het?

Staar is een vertroebeling van de ooglens. Deze ooglens bevindt zich direct achter de pupil. Via de pupil valt het licht in het oog. De lens zorgt ervoor dat er op het netvlies achter in het oog een scherp beeld wordt gevormd. Daardoor kunnen we scherp zien. Als de lens troebel is blijft het beeld op het netvlies onscherp. Dit onscherpe beeld is niet met een bril te corrigeren. Het is alsof u door een beslagen ruit kijkt. De kleuren worden doffer. Fel licht kan een pijnlijke schittering in de ogen veroorzaken. Het kan zo erg worden dat de aandoening u in uw dagelijkse bezigheden (lezen, televisiekijken) belemmert.

Hoe ontstaat het?

Staar kan aangeboren zijn of ontstaan door beschadiging van de lens, bijvoorbeeld door een ongeval. Ook kan geneesmiddelengebruik (prednison) de oorzaak van de vertroebeling zijn. Maar in verreweg de meeste gevallen is staar het gevolg van veroudering. En veroudering treedt bij iedereen op, alleen zal het bij de een vroeger en meer last geven dan bij de ander.

Hoe ga ik er zelf mee om?

  • Tijdig een zonnebril opzetten maakt dat u minder hinder ondervindt van de schitteringen.
  • Merkt u dat u minder goed ziet, laat uw ogen dan controleren bij de opticien. Als u staar hebt zal deze uw gezichtsscherpte niet of slechts gedeeltelijk met een bril kunnen corrigeren en zal hij u adviseren een oogarts te raadplegen.

Hoe gaat de arts er mee om?

De oogarts onderzoekt uw oog met een spleetlamp. Daarmee schijnt hij een heel nauwe lichtbundel in het oog. Met een sterke vergroting kan hij de verschillende onderdelen van het oog bekijken. In geval van staar kan hij de vertroebelingen van de ooglens op deze manier goed waarnemen. Het is verstandig u te laten opereren als u veel hinder hebt van de staar. Bij zo'n operatie wordt de troebele lens verwijderd en vervangen door een klein kunststof lensje. Hiervoor zijn verschillende technieken voorhanden: de lens kan in zijn geheel verwijderd worden of de lensinhoud kan met ultrageluid worden opgelost en dan opgezogen worden. Deze operatie kan onder lokale verdoving of onder algehele narcose verricht worden. Na enkele maanden, als het oog genezen is en weer tot rust is gekomen, kan een passende bril worden aangemeten zodat u weer scherp ziet.

Wetenschappelijk nieuws

Als bij het maken van kunstlenzen voor staaroperaties rekening wordt gehouden met kleine beschadigingen op het hoornvlies, kan het zicht na een staaroperatie nog beter worden. Daarvoor zijn echter nog veel obstakels te overwinnen concludeert Tim de Jong in zijn proefschrift. Hij testte onder andere verschillende apparaten bij metingen aan het hoornvlies, dat een belangrijke rol speelt in het scherp stellen van beeld. Kennis van de eigenschappen van het hoornvlies kunnen helpen bij het personaliseren van kunstlenzen, zodat patiënten na een staaroperatie weer scherp kunnen zien. Twee onderdelen in het oog maken dat we scherp kunnen zien: de lens en het hoornvlies. Bij een staaroperatie wordt de troebel geworden lens vervangen door een kunststoflens. Deze lenzen zijn in de afgelopen jaren steeds beter geworden, zodat scherp zien na een operatie ook mogelijk is. Iedereen heeft kleine beschadigingen aan het hoornvlies, maar soms worden deze verstorend, bijvoorbeeld door ziekte of ooglaseren. Wanneer deze afwijkingen gecorrigeerd zouden kunnen worden met een persoonlijke kunstlens, zouden deze patiënten na de staaroperatie nog beter kunnen zien. De Jong focust in zijn proefschrift op deze kleine beschadigingen in het hoornvlies en de gevolgen voor het zicht. Meer inzicht daarin zou kunnen leiden tot nog betere, op maat gemaakte kunststof lenzen, die rekening houden met deze afwijkingen en een nog scherper beeld geven. Daarom probeerde hij de breking van licht als gevolg van hoornvliesbeschadigingen – het zogenaamde golfpatroon – te meten met vier verschillende apparaten. Twee apparaten, de ‘Pentacam’ en ‘Galilei’ bleken het meest geschikt om deze metingen te verrichten en een zo nauwkeurig mogelijke lens te maken. De Jong heeft hiermee nog geen gepersonaliseerde kunstlenzen voor staaroperaties ontwikkeld, maar de kennis uit zijn proefschrift zijn wel essentieel voor de toekomstige ontwikkeling daarvan. Tim de Jong (1985) studeerde Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek bij onderzoeksinstituut BCN-BRAIN. Het onderzoek werd gefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De Jong is inmiddels werkzaam als Trainee BlueRiq modeleur en business engineer bij DICTU.


Bron: RUG

Staar