contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Rugpijn, lage

Hoe merk ik het?

  • Pijn in de onderrug, soms wel, soms niet uitstralend naar de bil of het bovenbeen
  • De pijn kan acuut ontstaan en hevig zijn, maar ook meer geleidelijk ontstaan

Hoe werkt het?

Veel mensen hebben in hun leven een of meer perioden van lage rugpijn (lumbago). In het gewone spraakgebruik heet dat 'spit'. De pijn kan er ineens 'inschieten' maar ook geleidelijk aan ontstaan. De pijn kan heel hevig zijn. In dat geval zien we vaak een verkramping van de rugspieren met een abnormale stand van de wervelkolom. Het beloop is meestal als volgt: de pijn is een paar dagen hevig, om daarna geleidelijk in de loop van twee weken af te zakken. In sommige hardnekkige gevallen kan het echter wel twee tot drie maanden duren voordat de klachten verdwenen zijn.

Hoe ontstaat het?

De oorzaak van lage rugpijn is niet echt duidelijk. Er is sprake van een spierkramp die mogelijk ontstaat in reactie op een kneuzing van een wervelgewrichtje of van een tussenwervelschijf.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Gewone lage rugpijn is een onschuldige aandoening die vanzelf weer overgaat. Probeer in beweging te blijven. Meestal is het allemaal oncomfortabel, liggen, zitten of lopen. Zoek een evenwicht waarbij u het minste last hebt. Lukt dat niet, neem dan wat bedrust, maar niet langer dan twee dagen. Probeer geleidelijk aan de draad weer op te pakken ook al voelt u nog pijn. U kunt uw rug er niet mee beschadigen en het herstel verloopt voorspoediger als u in beweging blijft. Gebruik zonodig pijnstillers. Paracetamol is meestal effectief en heeft de minste bijwerkingen. Bij apotheker en drogist zijn andere middelen verkrijgbaar, zogenaamde NSAID's. Deze geven ook goede pijnstilling maar hebben nogal eens bijwerkingen, vooral op het maagdarmkanaal.

Hoe gaat de arts er mee om?

Als het beloop van de lage rugpijn anders is dan hier beschreven, neem dan contact op met uw huisarts. Vooral als de pijn niet minder wordt na een paar dagen of als de klachten na enkele weken niet vrijwel geheel verdwenen zijn. Verder moet u uw huisarts raadplegen als de pijn ook uitstraalt in een of beide benen tot voorbij de knie en als u krachtsverlies, doofheid of tintelingen in een van de benen voelt. In deze gevallen zou er sprake kunnen zijn van een hernia. Als u merkt dat u moeite hebt met plassen is dat reden onmiddellijk uw arts te raadplegen. De arts zal nagaan of er inderdaad sprake is van gewone lage rugpijn. Andere mogelijkheden zijn een hernia, waarbij de pijn ook uitstraalt in het been of een wervelinzakking ten gevolge van botontkalking. Dat gebeurt vooral op oudere leeftijd en bij mensen die langdurig prednison of daarop lijkende hormonen gebruikt hebben. Hebt u voor het eerst een periode van lage rugpijn na uw 50ste levensjaar dan is dat ook een reden extra oplettend te zijn of er geen sprake is van een andere oorzaak. Ook aan de mogelijkheid van de ziekte van Bechterew, waarbij de wervelkolom in de loop der jaren geleidelijk verstijft, moet worden gedacht. Bij deze aandoening is vaak sprake van nachtelijke pijnen en is de pijn niet afhankelijk van de houding. Als de diagnose 'gewone lage rugpijn' eenmaal is gesteld zal uw arts u adviseren als boven beschreven; probeer in beweging te blijven en geleidelijk aan de draad weer op te pakken. Zonodig zal hij u wat sterkere pijnstillers voorschrijven. Het maken van een rugfoto heeft geen zin. Er zijn vaak forse afwijkingen op de foto te zien zonder dat u klachten heeft. Omgekeerd hebben ook veel mensen klachten terwijl er op de foto niets bijzonders te zien is. Soms duurt het herstel langer, soms wel enkele maanden. Ook zijn er mensen die bij wie de klachten vaak terugkomen. In principe blijft het beleid dan hetzelfde; in beweging blijven, werk geleidelijk hervatten, eventueel in aangepaste vorm, ook met wat pijn.

Geen wetenschappelijk nieuws gevonden