contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be

Hoe merk ik het?

  • Pijn
  • Vermoeid gevoel
  • Stijfheid aan handen en polsen, aan de elleboog, schouder en in de nek

Hoe werkt het?

RSI staat voor Repetetive Strain Injury. Vrij vertaald betekent dat "beschadiging door herhaalde beweging". Tegenwoordig spreekt men liever over Work Related Musculo Skeletal Disorder (WMRSD). Het is een aandoening waarbij we klachten krijgen aan handen en polsen, aan de elleboog, schouder en in de nek. De klachten bestaan uit pijn, een vermoeid gevoel, stijfheid. Later kunnen er tintelingen en een doof gevoel bij komen. RSI ontstaat door vaak een zelfde beweging uit te voeren of door voortdurend in dezelfde houding te zitten of te staan. Dat zal meestal op het werk zijn. Aanvankelijk ontstaan de klachten tijdens het werk en verdwijnen ze bij rust of bij het uitvoeren van andere bezigheden. In het volgende stadium ontstaan de klachten ook bij activiteiten die niet met het werk te maken hebben. In het derde stadium zijn voortdurend klachten aanwezig, ook in rust.

Hoe ontstaat het?

De aandoening ontstaat als gevolg van overbelasting van spieren, pezen en gewrichten, bij het uitvoeren van steeds dezelfde bewegingen of bij het zitten in steeds dezelfde, onnatuurlijke houding. Het komt heus niet alleen voor bij beeldschermwerkers, maar ook bij kappers, timmerlieden, inpakkers, musici en noem maar op. In deze beroepsgroepen hebben vaak 30 tot 40 procent van de beroepsbeoefenaren klachten van RSI, in meer of mindere mate. Vast staat dat ook werkstress een rol speelt bij het ontstaan van de klachten. Als de werkdruk hoog is, de collegiale verhoudingen slecht zijn, als het management niet goed functioneert ziet men veel vaker klachten van RSI optreden. Mogelijk omdat in die omstandigheden de spierspanning toch weer wat hoger is.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Ga na wat er mankeert op het werk. Is de werkdruk te hoog? Is er voldoende afwisseling in het werk? Zijn er voldoende pauzes? Is de werkplek goed ongericht? Als dat niet het geval is, neem daarover dan contact op met uw werkgever. Ga regelmatig even van uw plaats en doe oefeningen om de spieren en gewrichten te ontspannen.

Hoe gaat de arts er mee om?

Als u klachten krijgt, neem dan contact op met uw bedrijfsarts. Ga met hem na wat de oorzaak is van de klachten. Hij kan met u nagaan of uw werkplek goed is ingericht (hoogte bureaustoel, bureau, armsteunen, positie beeldscherm, enzovoort). Hij kan ook met de werkgever overleggen of er mogelijkheden zijn om de werksomstandigheden aan te passen en de werkstress te verlagen. Een specifieke therapie voor RSI is niet voorhanden. Het kan zinvol zijn met een fysio-, mensendieck- of caesartherapeut ontspanningsoefeningen te leren.

Wetenschappelijk nieuws

Technologie ontwikkelen die leidt tot innovatieve, sterk gepersonaliseerde patiëntenzorg: dat is het doel van een intensievere samenwerking van het UMC Utrecht (Regeneratieve Geneeskunde), de Universiteit Utrecht (Faculteit Diergeneeskunde) en de Universiteit Twente (instituut MIRA), bekrachtigd op 4 oktober. ‘Personalized healthcare’ kan betekenen: behandeling tegen kanker, toegesneden op de individuele patiënt, dankzij kankerdiagnostiek tot op celniveau. Het kan ook betekenen: reparatie van beschadigd lichaamsweefsel, zoals bot of kraakbeen, met 3D geprint weefsel van lichaamseigen cellen. Of het kan betekenen: draagbare kunstorganen die natuurlijker passen bij het lichaam. Micro-imaging, biofabrication en bio-artificial organs zijn de drie gebieden waarop UMC Utrecht, UU en de UT (instituut MIRA), hun samenwerking gaan intensiveren. De drie gebieden versterken elkaar ook nog eens, en ze staan hoog op onder meer de Europese onderzoeksagenda Horizon 2020. Dankzij imaging technieken tot op het niveau van de enkele cel, of kleiner, is het mogelijk om te kijken naar die ene circulerende tumorcel die uitzaaiingen tot gevolg kan hebben. Weten we meer over die cel, dan kunnen we ook de remedie testen. Micro-imaging is het project van Dr. Hugo Snipprt (UMC Utrecht) en prof. Leon Terstappen (UT). Kun je gewrichtsschade of –slijtage herstellen met weefsel dat je 3D print met lichaamseigen cellen? Of kun je een mini-gewricht maken op een chip, om onderzoek te doen naar de beste behandeling van bijvoorbeeld artrose, zonder dat daarvoor proefdieren nodig zijn? Biofabrication is het project van prof. Jos Malda (UU, Diergeneeskunde en UMC Utrecht), prof. Renee van Weeren (UU, Diergeneeskunde) en prof. Marcel Karperien (UT). We zijn niet zo ver meer verwijderd van een draagbare kunstnier. Dankzij biofabricage kunnen we kunstorganen dichterbij de natuurlijke processen in het lichaam brengen. Het wordt dan een bio-kunstmatig orgaan dat nog beter past bij het individu. Micro-imaging helpt dan bijvoorbeeld bij het monitoren van de bloedzuivering. Dit is het project van prof Dimitrios Stamatialis (UT) en prof Marianne Verhaar (UU, UMC Utrecht). De samenwerking tussen het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en het MIRA Instituut van de UT, is op 4 oktober bekrachtigd met een handtekening van prof. Thom Palstra (rector UT), prof. Frank Miedema (vice-voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht) en prof. Wouter Dhert (decaan faculteit Diergeneeskunde, UU). Bij die gelegenheid was er ook een paneldiscussie waaraan vertegenwoordigers van onderzoeksfinanciers KWF Kankerbestrijding, de Nierstichting en het Reumafonds deelnamen.


Bron: UMC

RSI
RSI
HIV