contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Ouderdomsslechthorendheid

Hoe merk ik het?

  • Op oudere leeftijd langzaam maar zeker minder goed gaan horen
  • Soms in combinatie met oorsuizen

Hoe werkt het?

  • Geluid wordt veroorzaakt door het trillen van de lucht, hierdoor ontstaan geluidsgolven. Deze geluidsgolven worden via de gehoorgang (het buitenoor) en het trommelvlies met de gehoorbeentjes (het middenoor) naar het binnenoor geleid. Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis, een in de vorm van een slakkenhuis opgerolde buis gevuld met vloeistof en het orgaan van Corti. De geluidsgolven brengen deze vloeistof via de gehoorbeentjes in trilling en uiteindelijk ook de haartjes aan de zintuigzenuwcellen in het orgaan van Corti. Door het trillen van de haartjes ontstaan elektrische impulsen die via de gehoorzenuw in de hersenen in "verstaanbaar" geluid worden omgezet. Er bestaan twee vormen van slechthorendheid:
  • de geleidingsslechthorendheid, waarbij het geluid niet goed wordt doorgeven (geleid) van buiten via gehoorgang en middenoor naar het binnenoor;
  • de perceptieslechthorendheid, waarbij het gehoorzintuig het aangeboden geluid niet meer goed kan ontvangen en verwerken.

Hoe ontstaat het?

Ouderdomsslechthorendheid komt vaak voor en is te beschouwen als een normaal slijtageverschijnsel. Al vanaf het 20ste levensjaar begint het gehoor langzaam maar zeker af te nemen doordat in het orgaan van Corti haarcellen en zenuwvezels verdwijnen. De leeftijd waarop dat merkbaar wordt verschilt echter van mens tot mens. De een heeft op 50-jarige leeftijd al last van een verminderd gehoor, de ander hoort op zijn 80ste nog uitstekend.

Hoe ga ik er zelf mee om?

  • Aan ouderdomsslechthorendheid kunt u zelf niets doen. Wel zijn een aantal adviezen te geven om het verstaan van anderen wat gemakkelijker te maken:
  • maak aan anderen duidelijk dat u niet zo goed meer hoort;
  • u verstaat beter in een gesprek met twee personen in een rustige omgeving; probeer daar in uw sociale contacten rekening mee te houden;
  • het is belangrijk de ander te zien praten, goede verlichting is daarom van belang;
  • via een infraroodzender- en ontvanger, te koop bij radio- en televisiewinkel, kunt u met behulp van een kop- of oortelefoon draadloos naar uw radio of televisie luisteren.

Hoe gaat de arts er mee om?

Uw huisarts zal in de eerste plaats onderzoeken of er geen "eenvoudige" oorzaken te vinden zijn voor uw slechthorendheid, zoals een oorsmeerprop of een oorontsteking. Vaak zijn er aan uw oren echter geen zichtbare afwijkingen te zien. Met een aantal gehoorstesten of via een audiogram, waarbij via een koptelefoon geluid met een oplopende sterkte wordt toegediend, kan de huisarts de mate van slechthorendheid bepalen. Indien u daarbij aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor een hoorapparaat. Bij ouderdomsslechthorendheid is dat het enige werkzame hulpmiddel. Indien u positief staat ten opzichte van het dragen van een hoorapparaat zal de huisarts uw doorverwijzen naar een KNO-arts. Deze zal u nogmaals onderzoeken, een uitgebreidere gehoortest doen en u, indien er inderdaad sprake is van ouderdomsslechthorendheid, een hoorapparaat aanmeten. Dit gebeurt in samenwerking met een audicien. Veel ouderen zien hier tegenop, ook door opmerkingen van bekenden bij wie het hoorapparaat al na korte tijd in de kast is beland. De ontwikkelingen in de techniek van de geluidsversterking door middel van een hoorapparaat staan echter niet stil. Meestal is een individuele aanpassing op maat en naar tevredenheid van de slechthorende goed mogelijk.

Wetenschappelijk nieuws

Volgens voedingswetenschapper Carla Dullemijer van de Universiteit in Wageningen hebben omega-3-vetzuren een gunstig effect op het behoud van het hoorvermogen. Zij heeft dit in haar promotieonderzoek laten zien. Het effect doet zich vooral voor in de lage tonen.