contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Multipele sclerose

Hoe merk ik het?

  • Verlammingen
  • Doof gevoel
  • Tintelingen
  • Plots slecht zien met één oog
  • Het zien van dubbelbeelden

Hoe werkt het?

Multipele sclerose is een langzaam voortschrijdende, ernstig invaliderende ziekte van het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg). De naam geeft aan wat er in het zenuwstelsel gebeurt: multipele sclerose betekent "meerdere littekens". In de hersenen ontstaan littekens ("plaques") in de geleidingsbanen van de zenuwen. Die kunnen daardoor geen signalen meer doorgeven en dat leidt tot klachten. Wat voor klachten, dat hangt af van de plaats van het litteken. Het kan een verlamming zijn van een arm of een been of een doof gevoel of tintelingen of plots slecht zien met één oog of het zien van dubbelbeelden. In de meeste gevallen herstelt de klacht weer na enige tijd, geheel of gedeeltelijk. Later kan er, als gevolg van een nieuw litteken, een nieuwe klacht ontstaan, die weer geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Dat is het typische beloop van de ziekte bij de meeste patiënten: verslechteringen, gevolgd door verbeteringen, met over het geheel een langzame toename van blijvende verschijnselen. Later gaat de ziekte over in wat men noemt de chronische fase, waarin de verschijnselen geleidelijk toenemen, zonder perioden van verbetering. Er ontstaan verlammingen, vaak spastisch (met krampen), chronische moeheid, problemen met plassen (vaak moeten of niet kunnen), met ontlasting, (niet kunnen), met seksualiteit, aanvallen van pijnlijke spierkrampen, soms ook psychische afwijkingen, als vergeetachtigheid of depressies. Soms verloopt de ziekte snel en leidt tot de dood. Dat is echter de uitzondering. De gemiddelde MS patiënt heeft, hoewel invalide, een normale levensverwachting

Hoe ontstaat het?

MS is één van die aandoeningen waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aantast. Waardoor is nog steeds niet bekend. Men denkt als gevolg van een virusinfectie. Hoewel de ziekte niet erfelijk is, kunnen erfelijke factoren wel een rol spelen bij het ontstaan ervan. De ziekte komt voor bij één op de duizend Nederlanders, meer bij vrouwen dan bij mannen en begint vaak tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Men ziet het vaker in streken met een mild klimaat. Emoties en ook warmte kunnen de ziekte doen verergeren.

Hoe ga ik er zelf mee om?

U kunt niet voorkomen dat u de ziekte krijgt. Als u het heeft, leef dan gelijkmatig, vermijd stress en grote inspanning, ga warmte uit de weg. Al deze factoren kunnen de verschijnselen van de ziekte doen verergeren.

Hoe gaat de arts er mee om?

Het kan even duren voor de diagnose gesteld wordt. Dat komt door de wisselende, vluchtige Symptomen in het begin van de ziekte en ook omdat er geen harde, bewijzende test voor bestaat. Met de komst van de MRI scan is het wel een stuk makkelijker geworden. Daarmee kunnen de littekenplaques in het centraal zenuwstelsel goed zichtbaar gemaakt worden. Onderzoek van het ruggenmergvocht geeft ook een aanwijzing en verder het verdere beloop van de ziekte. Multipele sclerose kan nog niet genezen worden. Met verschillende soorten medicijnen probeert men de voortgang ervan te vertragen: hoge doses corticosteroïden, interferon en stoffen die het afweersysteem remmen, als methotrexaat. Op korte termijn lijken deze middelen te werken, maar of ze op lange termijn effect hebben blijft de vraag. De diagnose MS komt hard aan en heeft grote consequenties voor het verdere leven: de toenemende invaliditeit en afhankelijkheid; daarnaast de chronische moeheid. In Nederland zijn enkele klinieken die zich toeleggen op de behandeling van MS patiënten. Daar werken teams van gespecialiseerde neurologen, verpleegkundigen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers. Door hun ervaring kunnen zij u goed adviseren en begeleiden.

Wetenschappelijk nieuws

Vernauwingen in de halsaderen van mensen met multiple sclerose (MS) zijn zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van MS, zo blijkt uit onderzoek van VU medisch centrum. Onderzoekers van VUmc MS Centrum Amsterdam raden een dotterbehandeling van deze aderen dan ook af. VUmc MS Centrum Amsterdam heeft bij recent voltooid onderzoek gevonden dat vernauwingen in de halsaderen (venen) in gelijke mate voorkomen bij mensen met MS als bij gezonde personen. Bovendien blijkt dat deze vernauwingen niet leiden tot problemen met de afvoer van bloed uit de hersenen. Vorig jaar ontstond veel ophef onder patiënten met multipele sclerose (MS). De Italiaanse vaatchirurg Zamboni presenteerde een nieuwe theorie over de oorzaak van MS, die mogelijk uitzicht bood op behandeling. De gangbare theorie is dat MS veroorzaakt wordt door een ontregeling van het immuunsysteem. Volgens Zamboni wordt MS echter veroorzaakt door vernauwingen in de afvoerende bloedvaten (venen) van de hersenen, waardoor het bloed de hersenen moeilijk kan verlaten en zelfs de verkeerde kant op stroomt. In het onderzoek van VUmc zijn twintig MS-patiënten en een controle groep van twintig personen zonder MS onderzocht met een beeldvormende techniek (MR-venografie). Er is gekeken naar de aanwezigheid van vernauwingen in de aderen en naar de bloedafvoer in de hersenen. Vernauwingen van de halsaderen werden gevonden in acht van de twintig gezonde controlepersonen en in tien van de twintig MS-patiënten. De grootte en richting van bloedstroom in de hersenen was normaal bij alle veertig deelnemers. Afwijkingen in het veneuze systeem zijn dus ongeveer even vaak te zien bij MS-patiënten als bij gezonde controlepersonen. Omdat er bij geen enkele onderzochte persoon sprake is van veranderingen van de bloedstroom, stellen de onderzoekers dat het om normale variaties gaat en zeker niet om afwijkingen die behandeling behoeven. Het onderzoek van VUmc is gedaan met relatief weinig proefpersonen en het is mogelijk dat andere technieken aanvullende inzichten in de bouw en functie van het vaatstelsel van MS-patiënten opleveren. VUmc MS Centrum Amsterdam zal het onderzoek dan ook voortzetten met een grotere groep MS-patiënten, gezonde controlepersonen en patiënten met andere neurologische aandoeningen. Bij dit onderzoek zal naast MR-venografie ook gebruik worden gemaakt van Doppler-echografie. De Stichting MS Research maakt het vervolgonderzoek financieel mogelijk.

MS