contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Middenoorontsteking

Hoe merk ik het?

 • Oorpijn, vaak in vlagen
 • Koorts
 • Doofheid aan de aangedane zijde
 • Vaak optredend tijdens of na verkoudheid
 • Vooral bij kinderen

Hoe werkt het?

Een acute middenoorontsteking is de meest voorkomende oorzaak van oorpijn bij kinderen. Het gaat hier om een zeer pijnlijke ontsteking van de middenoorholte. Dit is een met lucht gevulde holte achter het trommelvlies. In deze middenoorholte liggen de gehoorbeentjes. Wanneer geluidsgolven het oor bereiken gaat het trommelvlies trillen. De trillingen worden door de middenoorbeentjes doorgegeven aan het binnenoor. Van de middenoorholte naar de neusholte loopt de buis van Eustachius. Deze vormt de verbinding met de buitenwereld waarlangs lucht het middenoor kan bereiken. (U merkt dat als het "knappen" van het oor wanneer u slikt, bijvoorbeeld in de bergen of in het vliegtuig.) Bij een middenoorontsteking hopen zich in de middenoorholte vocht en pus op. Het trommelvlies gaat uitpuilen en raakt ook ontstoken. Dat is heel pijnlijk. De ontsteking veroorzaakt koorts. Uw kind kan daar behoorlijk ziek van zijn. Bij baby"s merkt u dat ze koorts krijgen, veel huilen, slechter gaan drinken en diarree krijgen. In 90 procent van de gevallen neemt een middenoorontsteking binnen drie dagen spontaan in hevigheid af en geneest geleidelijk. Nadat de ontsteking verdwenen is kan het vocht nog wel geruime tijd in het middenoor aanwezig blijven, zodat u of uw patiëntje aan die kant nog een paar weken doof kunt blijven. Soms wordt de druk op het trommelvlies zo groot dat het barst. Het pus loopt dan door de gehoorgang naar buiten. We spreken in Zo'n geval van een "loopoor". Pijn en koorts verdwijnen daarna snel. Meestal is het loopoor binnen een week weer "droog". Het gat in het trommelvlies geneest in de regel spontaan.

Hoe ontstaat het?

Een oorontsteking ontstaat vaak tijdens of na een verkoudheid. Bij een verkoudheid kan zich vocht ophopen in de middenoorholte waardoor u of uw kind slechter gaat horen. Via de buis van Eustachius kunnen bacteriën en virussen de middenoorholte bereiken en daar een acute middenoorontsteking veroorzaken.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Zoals gezegd: een acute middenoorontsteking geneest in 90 procent van de gevallen binnen drie dagen spontaan. Omdat het een heel pijnlijke aandoening is, is het van belang te zorgen voor een adequate pijnstilling. Paracetamol voldoet daarvoor meestal uitstekend. Neusdruppels kunnen zinvol zijn. Doordat de zwelling van het neusslijmvlies afneemt wordt de buis van Eustachius weer sneller doorgankelijk. Een loopoor geneest meestal spontaan binnen één à twee weken.

Hoe gaat de arts er mee om?

 • Onder de volgende omstandigheden moet u direct contact opnemen met uw huisarts:
 • uw kind is jonger dan zes maanden
 • er is sprake van een verminderde weerstand door bepaalde aandoeningen (gespeten gehemelte, syndroom van Down)
 • het kind wordt steeds zieker, gaat slechter drinken en krijgt meer pijn
 • na drie dagen is nog geen verbetering opgetreden
 • uw kind heeft voor de derde maal binnen een jaar een oorontsteking

Wetenschappelijk nieuws

Uit onderzoek (Huisarts & Wetenschap 2010-53) blijkt dat bij kinderen met acute middenoorontsteking (otitis media acute) die met amoxicilline werden behandeld, de ziekte vaker terugkomt dan bij kinderen die een andere of geen behandeling kregen. Dit is volgens de onderzoekers een extra reden om consciëntieus om te gaan met het voorschrijven van antibiotica bij OMA bij kinderen jonger dan twee jaar.