contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Manische depressie

Hoe merk ik het?

Plotseling en sterk wisselende stemmingen en gedragingen

Hoe werkt het?

Deze aandoening is ook onder andere namen bekend: manisch depressief syndroom, bipolair syndroom, bipolaire stoornis. Bipolair wil zeggen dat er twee polen, uitersten, aan de aandoening zijn: Naast perioden van diepe depressie (depressieve fase) bestaan perioden van ongeremdheid, overmoed (manische fase). Vaak heeft één van beide stemmingen de overhand. Meestal is dat de depressieve. De depressie kan ernstig verlopen. In de manische fase voelen de patiënten zich opperbest. Ze praten maar door, zijn ineens zeer actief op allerlei terrein en wanen zich onverslaanbaar. Dat kan ertoe leiden dat ze allerlei onverantwoorde beslissingen nemen, uitgaven gaan doen, risicovol gedrag vertonen. Ze hebben veel minder behoefte aan slaap en ze gaan maar door, eten en drinken vaak slecht, raken uitgeput. Beide fasen kunnen gepaard gaan met psychosen. Psychosen zijn gedachten of waarnemingen die niet waar zijn. Zo kan iemand met een manische psychose zich Napoleon wanen. Van de ene kant is de manische fase voor de patiënt verreweg het plezierigst, hij voelt zich opperbest. Toch is het ook een trieste fase. De manie overschreeuwt als het ware de depressie. Voor de familie is het zwaar: aankopen moeten ongedaan gemaakt worden (kan om tonnen gaan), rekeningen geblokkeerd, gedupeerden moet uitleg worden gegeven. Voor de patiënt kan het, achteraf, heel vernederend zijn.

Hoe ontstaat het?

De oorzaak van de aandoening is niet bekend. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt. De ziekte openbaart zich niet voor het 18de levensjaar. Het komt even vaak voor bij beide geslachten. Het is een zeer frequent voorkomende aandoening: één tot twee procent van de bevolking krijgt er in zijn leven mee te maken.

Hoe ga ik er zelf mee om?

U heeft het ontstaan van de ziekte niet in de hand. Gebruikt u medicijnen, dan is het zeer belangrijk deze regelmatig in te nemen.

Hoe gaat de arts er mee om?

Zeker in de manische fase ziet de patiënt de noodzaak van de behandeling niet in. Het kan zijn dat hij met dwang moet worden opgenomen omdat uitputting dreigt. Medicijnen vormen de basis van de behandeling. Een veel gebruikt, effectief middel is lithium. Lithium is een mineraal dat stabiliserend werkt op de stemming en effectief is zowel tegen de depressie, als tegen de manie. Het wordt zowel gebruikt om nieuwe aanvallen te voorkomen, als om bestaande aanvallen af te breken. Lithium kan bijwerkingen hebben. De dosering moet nauwkeurig worden ingesteld en het moet trouw ingenomen worden. Andere medicijnen die veel gebruikt worden zijn anti-epileptische middelen als natriumvalproaat en carbamazepine. Daarnaast wordt psychotherapeutische begeleiding gegeven.

Wetenschappelijk nieuws

Samenleven met een manisch-depressieve persoon is zwaar, zeker voor kinderen. Uit onderzoek van Manon Hillegers aan het UMC Groningen onder 140 kinderen, blijkt dat een depressie of andere emotioneel ingrijpende gebeurtenis ertoe kan leiden dat het kind van een manisch-depressieve ouder(s) dezelfde stoornis krijgt. Manisch-depressiviteit (ook wel bipolaire stoornis genoemd) wordt gekenmerkt door sterke stemmingswisselingen; van peilloos somber tot redeloos optimistisch en energiek. Vrijwel alle onderzochte kinderen die manisch-depressief waren geworden, hadden voorafgaand een depressieve periode doorgemaakt. Hilligers doet de aanbeveling kinderen van manisch-depressieve ouders zorgvuldig te volgen.