contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Lui oog

Hoe merk ik het?

Het beeld van één van beide ogen wordt duidelijk minder scherp

Hoe werkt het?

Men spreekt van een lui oog als het gezichtsvermogen aan één van beide ogen duidelijk minder is omdat de ontwikkeling ervan in de vroege jeugd is onderdrukt. "Zien" is een ingewikkeld proces, dat we moeten leren. Het duurt een jaar of tien voor we dat helemaal onder de knie hebben. Het speelt zich grotendeels in de hersenen af. Eén van de problemen waar de hersenen voor staan is dat ze de enigszins verschillende beelden die beide ogen opvangen voor ons bewustzijn moeten vertalen naar één enkel beeld. Dat samenvoegen van die beelden leren de hersenen vrij vlot, zolang de verschillen tussen de beelden niet te groot zijn. Zijn de verschillen wel groot dan lukt het samenvoegen niet. Dan zullen de hersenen het beeld van één van beide ogen onderdrukken, om één, niet verwarrend beeld over te houden. Als deze situatie voortduurt tot het vierde of vijfde jaar dan blijft het gezichtsvermogen aan het aangedane oog definitief minder. Men spreekt dan van een "lui oog".

Hoe ontstaat het?

Een lui oog is een veel voorkomende aandoening, die echter door vroegtijdige opsporing voor een groot deel is te voorkomen. De meest voorkomende oorzaak is scheelzien: als beide ogen een andere kant op kijken vangen ze volledig verschillende beelden op die nooit samen te voegen zijn. Het beeld van het opzij kijkende oog wordt onderdrukt en zonder behandeling wordt dat oog lui. Een andere oorzaak is als het beeld van één van beide ogen duidelijk minder scherp is dan dat van het andere. Is het verschil te groot dan is ook geen samenvoeging van de beelden mogelijk en wordt het minder ziende oog onderdrukt.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Als u merkt dat uw baby scheel ziet, raadpleeg dan uw arts. Als scheel zien of een lui oog bij u in de familie voorkomt, vertel dat dan aan de arts op het consultatiebureau, zodat deze er bij uw baby of peuter speciaal op kan letten.

Hoe gaat de arts er mee om?

Een baby die duidelijk scheel is wordt al vroeg doorgestuurd naar de oogarts. Verder wordt op het consultatiebureau bij alle kinderen voor het tweede jaar een test afgenomen om na te gaan of er sprake is van (een neiging tot) scheelzien. Tevens wordt dan gecontroleerd of het gezichtsvermogen aan één van beide ogen duidelijk verminderd is (als men in Zo'n geval het goede oog afdekt wordt het kind boos of onrustig). Met vier jaar wordt de gezichtsscherpte gemeten met een plaatjestest. Indien afwijkingen worden geconstateerd wordt het kind verwezen naar de oogarts. Deze gaan na wat de oorzaak is. Deze wordt behandeld (met een bril en/of een operatie). Vervolgens wordt het luie oog gestimuleerd door het goede oog iedere dag enige tijd af te plakken. Zo ontwikkelt het toch een goede gezichtsscherpte. Het afplakken zal korter kunnen duren naarmate men er op jongere leeftijd mee begonnen is.

Wetenschappelijk nieuws

Het Erasmus MC heeft een simpele manier gevonden om te voorkomen dat veel kinderen levenslang slechtziend blijven. Onderzoekers hebben een speciaal plakboek ontwikkeld dat patientjes met een "lui oog" spelenderwijs leert de behandeling, het afplakken van één oog met een pleister, goed te volgen. Het "luie oog-plakboek" wordt binnenkort op grote schaal verspreid, onder andere via apotheken. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen die het boek gebruiken, hun oog aanzienlijk beter afplakken. Ongeveer één op de dertig kinderen heeft een lui oog waardoor ze met één oog slecht zien. De kwaal kan goed worden behandeld door het goede oog met een pleister af te plakken. Dat gebeurt jaarlijks bij zo"n achtduizend tot tienduizend kinderen. Hun luie oog wordt dan getraind om beter te kijken. Afplakken moet bij voorkeur voor het zesde jaar. Als de behandeling later start of niet goed wordt gevolgd, kan het luie oog vaak niet meer volledig herstellen. "Jaarlijks komen er in Nederland zo"n tweeduizend kinderen bij die slecht zien omdat ze hun oog niet goed afplakken", zegt oogarts Huib Simonsz van het Erasmus MC.