contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Longkanker

Hoe merk ik het?

  • Een hardnekkige hoest
  • Regelmatig wat bloed ophoesten
  • Toenemende kortademigheid
  • Een fluitende ademhaling
  • Een longontsteking die ondanks behandeling maar niet wil genezen of na genezing weer snel terugkomt
  • Gewichtsverlies

Hoe werkt het?

Bij kanker is er sprake van cellen die zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Ze vormen met elkaar een gezwel dat dwars door de gezonde weefsels heen groeit en ook kan uitzaaien naar andere plaatsen in het lichaam. Bij longkanker speelt dat proces zich af in de long. Uitzaaiingen van een tumor elders in het lichaam die in de long terecht komen rekent men niet tot de longkankers. Net zoals er verschillende soorten kanker zijn, zijn er ook verschillende soorten longkanker. Het is van belang te weten met welk type tumor men te maken heeft, zodat men daar de behandeling op kan afstemmen. Voor het gemak kunnen we de longkankers verdelen in twee groepen: het kleincellig longcarcinoom (ongeveer 25 procent van alle longkankers) en de overige longkankers. Het beloop van de ziekte en de behandeling zijn voor beide groepen nogal verschillend. Het kleincellig longcarcinoom is als het wordt vastgesteld vrijwel altijd al uitgezaaid. De kanker groeit erg snel en de kans op genezing bedraagt slechts een paar procent. In de groep van de niet kleincellige longcarcinomen ontstaan uitzaaiingen pas later en bij een deel van de patiënten is genezing mogelijk door de tumor chirurgisch te verwijderen. Door doorgroei in andere organen (hart, ribben, slokdarm) kunnen complicaties ontstaan (hartritmestoornissen, pijn, slikstoornissen). Sommige tumoren produceren hormonen waardoor de stofwisseling van het lichaam in de war kan raken. Longkanker zaait uit via de lymfebanen en via het bloed. Uitzaaiingen via de lymfebanen komen in eerste instantie terecht in de lymfeklieren tussen de beide longen. Uitzaaiingen via het bloed gaan vooral naar de botten, de hersenen, de lever en de bijnieren.

Hoe ontstaat het?

85 procent van alle longkankers ontstaat ten gevolge van roken. Daarbij geldt dat de kans op longkanker groter wordt naarmate men in zijn leven meer gerookt heeft. Een roker heeft 13 maal meer kans op het ontstaan van longkanker dan een niet-roker. Het komt bij mannen drie maal zo vaak voor als bij vrouwen, maar nu vrouwen veel meer roken dan vroeger ziet men bij hen ook meer longkanker ontstaan. Blootstelling aan chemische stoffen doet ook de kans op het ontstaan van longkanker toenemen. Bekend is het gevaar van langdurige blootstelling aan asbeststof.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Belangrijkste wat u kunt doen is zorgen dat u geen longkanker krijgt! Als u niet rookt is de kans daarop gering. Voor de rokers onder ons: het is wel degelijk zinvol om ook op latere leeftijd nog met roken te stoppen, want tien jaar nadat u gestopt bent is de kans op het krijgen van longkanker vrijwel net zo klein geworden als voor een niet-roker.

Hoe gaat de arts er mee om?

Bij klachten als boven beschreven zal de huisarts een longfoto laten maken. Zijn daarop afwijkingen dan zal hij u verwijzen naar de longarts. Echter, niet alle gezwellen zijn op de foto te zien (alleen als ze groter zijn dan één centimeter), dus als de klachten verdacht zijn zal hij u sowieso doorsturen. Als een tumor is vastgesteld dient men te weten of deze is uitgezaaid. De behandeling die vervolgens wordt ingesteld wordt bepaald door het type gezwel en door het stadium waarin het gezwel zich bevindt: chemotherapie, bestraling of operatief verwijderen. Na operatie is men een flink stuk long en dus ademcapaciteit kwijt.

Wetenschappelijk nieuws

In een vroeg stadium is longkanker beter op te sporen met een lage dosis CT-scan dan met een digitale röntgenfoto. Radioloog in opleiding Bartjan de Hoop van het UMC Utrecht concludeert dat in zijn proefschrift na vergelijking van beide methoden. Hij promoveert vandaag. De standaardmethode om longkanker vast te stellen is een röntgenfoto van de borstkas. Voor longkankerpatiënten die nog geen symptomen hebben is dat niet zo, laat radioloog Bartjan de Hoop zien. Hij liet radiologen 55 röntgenfoto"s van patiënten met longkanker en 72 foto"s van gezonde longen beoordelen. De longkanker was in een vroeg stadium, waarbij tumoren meestal niet groter zijn een centimeter, vastgesteld via een CT-scan. Op basis van de röntgenfoto"s konden de radiologen de longkanker bij lange na niet met dezelfde zekerheid vaststellen als via een CT-scan. Tijdens een screening op longkanker, bij mensen zonder symptomen, bleek de CT vrijwel alle tumoren te vinden. Via röntgenfoto"s konden radiologen hoogstens 94 procent van deze tumoren vinden, en dan alleen wanneer ze accepteerden dat ze op heel veel foto"s onterecht longkanker aanwezen. Ze hadden 61 fout-positieven nodig om één geval van longkanker te vinden. De Hoops conclusies kunnen van pas komen bij een eventueel bevolkingsonderzoek naar het voorkomen van longkanker. Zijn onderzoek is namelijk onderdeel van de Nelson-studie. Dat is een langlopend onderzoek naar de effectiviteit van de preventieve opsporing van longkanker. Ruim zevenduizend mensen ondergaan hiervoor elk jaar een CT-scan. Patiënten waarbij longkanker in een vroeg stadium opgespoord wordt hebben een betere overlevingskans. Over vier jaar moet duidelijk zijn of het rendabel is om grote bevolkingsgroepen preventief via een CT-scan te onderzoeken op longkanker. In het Nelson-onderzoek werkt het UMC Utrecht samen met UMC Groningen, Erasmus MC, het Kennemer Gasthuis in Haarlem en het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven (België).

COPD
Kanker
Roken