contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Leukemie

Hoe merk ik het?

  • Bloedarmoede (vermoeidheid, kortademigheid, bleekheid)
  • Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
  • Opgezette lever, milt en/of lymfeklieren
  • Blauwe plekken

Hoe werkt het?

De witte bloedcellen (leukocyten) zijn belangrijk bij de afweer van het lichaam tegen infecties. Ze worden aangemaakt in het beenmerg, de lymfeklieren en de milt. Leukemie is kanker van de witte bloedcellen. Bij leukemie wordt een overmaat aan witte bloedcellen geproduceerd. Deze rijpen echter niet uit en zijn nutteloos. Er ontstaat geen gezwel, zoals bij andere kankersoorten. Wel verdringen de kankercellen de gewone beenmergcellen en doen ze organen als lymfeklieren, lever en milt opzwellen. Uitgaande van de snelheid waarmee de ziekte zich ontwikkelt onderscheiden we acute en chronische leukemie. Als leukemie in korte tijd ontstaat en klachten geeft spreken we over acute leukemie.

Hoe ontstaat het?

Als bij alle kankers is de oorzaak van het ontstaan van leukemie niet bekend. Wel zijn een aantal factoren bekend die de kans op het krijgen ervan vergroten: straling, contact met bepaalde chemische stoffen, leeftijd (acute leukemie is een ziekte die we vooral zien bij jongere kinderen).

Hoe ga ik er zelf mee om?

Ga risicofactoren die de kans op leukemie vergroten zo mogelijk uit de weg. Als leukemie bij u is vastgesteld, volg dan de adviezen van uw behandelend arts.

Hoe gaat de arts er mee om?

  • De diagnose leukemie is vrij eenvoudig te stellen: bij bloedonderzoek blijkt sprake van een bloedarmoede. Men vindt een overmaat van witte bloedcellen die er abnormaal uitzien. Met behulp van een beenmergpunctie kan de exacte soort van leukemie worden vastgesteld. Daarbij zuigt men met een naald wat cellen op uit het beenmerg, meestal van het borstbeen of van het bekken. Deze cellen worden vervolgens microscopisch onderzocht.
  • Chronische myeloide leukemie wordt behandeld met chemotherapie. Hiervan worden een aantal kuren gegeven. Daarbij wordt geprobeerd het aantal leukemiecellen zoveel mogelijk te beperken. Vaak kan daarmee het leven nog een aantal jaren (twee tot vijf jaar) in redelijke kwaliteit worden verlengd. Bij patiënten jonger dan 55 jaar zal men proberen een beenmergtransplantatie te doen. Principe daarvan is dat eerst alle witte bloedcellen met behulp van een chemokuur worden vernietigd, waarna beenmergcellen van een ander worden ingespoten. Deze beenmergcellen ontwikkelen zich dan tot een volwaardig beenmerg dat weer normale bloedcellen produceert. Dit is een zware behandeling. Doordat alle witte bloedcellen (ook de gezonde) worden vernietigd loopt op een gegeven moment tijdens de behandeling de vatbaarheid voor infecties sterk op. Patiënten die een dergelijke kuur krijgen worden dan ook "omgekeerd geïsoleerd" verpleegd. Dat betekent dat men hen geïsoleerd houdt zodat geen infecties van buiten met hen in cont
  • Chronische lymfatische leukemie wordt meestal niet behandeld, althans niet met chemotherapie. Vaak kan de patiënt nog vele jaren (tien jaar of langer) redelijk gezond verder leven. Soms moet tussendoor een bloedtransfusie gegeven worden. Alleen als het aantal leukemiecellen in het bloed te hoog oploopt wordt wel behandeld. Als de milt, lever of de lymfeklieren te groot worden en door hun omvang klachten geven worden deze soms bestraald. Als patiënten uiteindelijk toch aan deze vorm van leukemie overlijden is het meestal door een infectie of door de bloedarmoede. Soms ook kan in het eindstadium de ziekte overgaan in een vorm van acute leukemie die niet goed meer te behandelen is.

Wetenschappelijk nieuws

Een duurdere behandeling voor kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) leidt tot een betere overleving. Daarmee is deze inmiddels standaardbehandeling bijzonder kosteneffectief. Dat is een van de conclusies van kinderarts in opleiding Raphaële van Litsenburg in haar proefschrift. Zij promoveert 8 mei. Van Litsenburg bestudeerde de kosten die gemaakt zijn bij de behandeling van 50 kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL), een vorm van bloedkanker. Daarbij werd alleen gekeken naar kinderen die chemotherapie ondergingen, niet die een beenmergtransplantatie kregen. Het grootste deel van de kosten van de behandeling bestond uit ziekenhuisopnames en medicijnen. Een van haar bevindingen was dat de duurdere behandeling tot een betere overleving leidt. Deze behandeling omvat duurdere chemotherapie én maakt gebruik van een nieuwe technologie om tussentijds - op submicroscopisch niveau - het effect van de chemotherapie te meten. Daardoor kunnen kinderen met een goede reactie op chemotherapie minder zwaar worden behandeld, en krijgen zij dus minder bijwerkingen. Kinderen met een minder goede reactie op chemotherapie worden juist intensiever behandeld, waarmee zij een betere overlevingskans hebben. Inmiddels is deze behandeling de standaard in het nationale behandelprotocol geworden. Van Litsenburg onderzocht ook de kwaliteit van leven van de behandelde kinderen. Deze is verlaagd tijdens de behandeling, maar verbetert daarna. Bij kinderen die ALL overleven wordt de kwaliteit van leven op de meeste gebieden net zo goed als bij kinderen die niet ziek zijn geweest. Toch rapporteert ongeveer een kwart van de ouders dat de kwaliteit van leven van hun kind is verlaagd. Acute lymfatische leukemie (ALL) is een vorm van bloedkanker en is de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd. In Nederland worden ongeveer 120 kinderen per jaar gediagnosticeerd met ALL. De overleving is de afgelopen dertig tot veertig sterk toegenomen tot 85%. In de nabije toekomst wordt verwacht dat 90% van de kinderen zal overleven.

Notch
CLL
Hiv