contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Kanker, algemeen

Hoe merk ik het?

  • Blijvende heesheid of hoest
  • Slikklachten
  • Nieuwe of veranderende moedervlekken
  • Een verdikking of bobbeltje ergens in uw lichaam
  • Vrouw: ongewoon vaginaal bloedverlies
  • Man: zaadbalklachten
  • Blijvende verandering in de stoelgang
  • Veranderingen bij het plassen
  • Gewichtsverlies zonder aanleiding

Hoe werkt het?

Kanker is niet één ziekte. Er bestaan vele verschillende soorten van kanker. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en verschijnselen, ook ontstaan ze onder invloed van verschillende factoren (chemische stoffen, virussen, erfelijke factoren). Het gemeenschappelijke kenmerk van alle soorten van kanker is dat sommige cellen in het lichaam aan de controle ontsnappen en zich ongeremd gaan vermenigvuldigen. kanker ontstaat meestal niet van het ene moment op het andere. Vaak gaat er een aantal jaren overheen. Er zijn dan al wel kankercellen aanwezig, maar deze blijven gegroepeerd en hebben nog niet de typische kankereigenschap aangenomen dat ze dwars door weefsels heen groeien en uitzaaien. In een later stadium gaat het gezwelletje verder uitgroeien en uitzaaien. Een groep kankercellen die zo ontstaat noemen we een gezwel of tumor. Een kwaadaardig gezwel stoort zich niet aan begrenzingen in het lichaam en kan dwars door organen heen groeien, hen op deze manier verwoestend. Ook kunnen groepjes cellen van een gezwel afbreken en versleept worden naar plaatsen elders in het lichaam om daar weer uit te groeien tot een nieuw gezwel. Dat noemen we uitzaaiingen of metastasen. De gezwellen plegen roofbouw op het lichaam en verwoesten vitale orgaansystemen, wat uiteindelijk, indien niet behandeld en soms ook ondanks behandeling, tot de dood leidt.

Hoe ontstaat het?

Verschillende soorten gezwellen hebben verschillende mogelijke oorzaken. Vaak ook is er sprake van een combinatie van factoren. Van veel tumoren is de oorzaak ook nog niet bekend. Van longkanker is bekend dat de teer in sigarettenrook een belangrijke rol speelt. Besmetting met een bepaald virus speelt een rol bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. Onder invloed van zonlicht wordt de kans op huidkanker groter. Ook erfelijke factoren kunnen bij het ontstaan van borstkanker een rol spelen

Hoe ga ik er zelf mee om?

Het belangrijkste wat u tegen kanker kunt doen is het proberen te voorkomen. Dat betekent dat u een gezonde levensstijl moet nastreven: rook niet, wees matig met alcohol, gebruik een vezelrijke voeding en eet voldoende groenten. Stel uw huid niet overmatig bloot aan zonlicht. Als uw familie belast is controleer uzelf dan regelmatig en laat uzelf controleren. Als u toch kanker hebt kunt u uzelf niet genezen. Eet gezond, rust voldoende tijdens de behandeling. Een positieve houding heeft een gunstig effect op de kans op genezing.

Hoe gaat de arts er mee om?

Er zijn drie soorten behandeling bij het bestrijden van kanker: de chirurgische, bestraling en chemotherapie. Vaak worden deze methoden ook gecombineerd. Bij de chirurgische methode wordt ernaar gestreefd het gezwel in zijn geheel te verwijderen. Belangrijke beperking hierbij is dat er een grens is aan de hoeveelheid weefsel die kan worden verwijderd zonder belangrijke orgaansystemen te beschadigen. Bij een chemokuur worden giftige stoffen toegediend. Snel delende (tumor)cellen zijn hier meer gevoelig voor dan gezonde cellen en zo hoopt men het gezwel te vernietigen. Echter, het is niet te voorkomen dat ook gezonde cellen worden aangetast en dat leidt tot mogelijke bijwerkingen als misselijkheid, beroerd voelen, diarree, haaruitval. De bestralingsmethode lijkt in opzet op de chemotherapie: het lichaam wordt met straling beschadigd, maar door dat vele malen in een lage dosering te doen en door de tumor vanuit verschillende richtingen te bestralen hoopt men de tumorcellen meer te beschadigen dan de gezonde cellen.

Wetenschappelijk nieuws

Carlos Reis deed onderzoek naar de cytokine TRAIL (Tumour necrosis factor Related Apoptosis-Inducing Ligand), die de laatste jaren veel aandacht heeft getrokken vanwege de mogelijke therapeutische toepassing in antikankertherapie. Deze cytokine behoort tot de TNF-superfamilie en kan in veel kankercellijnen een bepaald type celdood (apoptose) induceren zonder de gezonde cellen aan te tasten. Carlos Reis (Portugal, 1980) studeerde Biotechnology Engineering aan de universiteit van Algarve. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit bij de afdeling Farmaceutische biologie van de Rijksuniversiteit Groningen.