contactgegevens
APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be

APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
› Angina pectoris

Hoe merk ik het?

  • Drukkende pijn midden op de borst
  • Toenemende klachten bij inspanning en emotie
  • Soms doortrekkende pijn naar de kaak of naar een of beide armen
  • Afnemende klachten bij rust

Hoe werkt het?

Angina pectoris ontstaat als de hartspier onvoldoende zuurstof krijgt. Meestal is dat het gevolg van een belemmering in één van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien of in een vertakking ervan. Wanneer het hart bij inspanning of emotionele opwinding harder moet pompen heeft het meer zuurstof nodig. Als er dan door een vernauwing in een bloedvat niet in die behoefte kan worden voorzien, ontstaat pijn. Is er sprake van een kleine vernauwing, dan zult u er pas bij grote inspanning hinder van ondervinden. Maar als de vernauwing ernstig is, zult u al bij geringe inspanning of zelfs in rust pijn voelen.

Hoe ontstaat het?

Waardoor ontstaan vernauwingen? Meestal ontstaan ze als gevolg van aderverkalking (atherosclerose). Dit is een proces van geleidelijk toenemende beschadiging van de bloedvaten dat al op jonge leeftijd (vanaf 20 jaar) begint. Op een gegeven moment gaat dit klachten geven in de vorm van angina pectoris of een hartinfarct. Bij het ontstaan van atherosclerose zijn een aantal factoren van invloed. De belangrijkste is roken. Daarnaast spelen overgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging, stress, hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, suikerziekte en erfelijke factoren een rol.

Hoe ga ik er zelf mee om?

Op de eerste plaats is het zaak het voortschrijden van de onderliggende ziekte (de atherosclerose of aderverkalking) zoveel mogelijk tegen te gaan. Stop dus met roken. Meet uzelf een gezonde leefstijl aan. Zorg voor een gezond eetpatroon. Als u daar vragen over hebt raadpleeg dan uw arts of de diëtiste. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Dat is goed tegen de aderverkalking en vormt een goede oefening voor het hart. Regelmatige, rustige inspanning van niet te korte duur, zoals dagelijks of in elk geval enkele malen per week een half uur wandelen, fietsen of zwemmen, heeft de voorkeur. Forceer uzelf niet. Overleg eventueel met uw arts. Hebt u overgewicht, val dan af. Als u minder zwaar bent neemt de belasting voor het hart af. Ook de aderverkalking wordt erdoor afgeremd. Matig alcoholgebruik lijkt gunstig te zijn tegen bloedvatvernauwing. Maar zodra u meer dan twee glazen wijn of sterke drank per dag gebruikt, werkt het weer averechts.

Hoe gaat de arts er mee om?

Krijgt u last van pijn op de borst zoals we hierboven hebben beschreven, schakel dan uw huisarts in. Deze zal de diagnose vermoeden op grond van uw klachten. Toch is de diagnose niet altijd met zekerheid te stellen. Onderzoek door de specialist biedt dan uitkomst: het maken van een ECG (hartfilmpje) levert vaak weinig informatie op, maar indien een ECG bij inspanning (fietstest) wordt afgenomen, worden vaak wel afwijkingen zichtbaar. Staat de diagnose "angina pectoris" vast dan moeten er een paar dingen gebeuren. Er zal eerst nagegaan moeten worden of er risicofactoren (zie boven) aanwezig zijn. Hebt u hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte of suikerziekte? Indien een of meer risicofactoren inderdaad een rol spelen, dan zullen die moeten worden behandeld. Met leefregels en zonodig met medicijnen. De kwaal zelf wordt ook met medicijnen behandeld: kinderaspirientjes als bloedverdunner, tabletjes voor onder de tong en/of medicijnen voor chronisch gebruik. Als de medicijnen niet goed aanslaan, kan er worden gedotterd of kan er een bypass worden aangelegd. Het verdere verloop van angina pectoris hangt af van het verloop van de onderliggende ziekte, de aderverkalking. Het kan zijn dat u jarenlang een stabiel klachtenpatroon hebt. Het kan ook zijn dat de aderverkalking voortschrijdt en de pijnklachten toenemen (bij geringere inspanning). U kunt één of meermalen een hartinfarct krijgen met alle complicaties van dien. Soms gebeurt het dat na een hartinfarct de klachten verdwenen zijn.

Wetenschappelijk nieuws

40 procent van de mensen met pijn op de borst (angina pectoris) blijkt bij onderzoek van de kransslagaderen geen belangrijke vernauwingen te hebben in de deze aderen. Bij vrouwen onder de 60 jaar is dit percentage zelfs bijna 80 procent. Cardiologen hebben zich jarenlang afgevraagd waar deze angina pectoris dan vandaan komt. Uit onderzoek blijkt nu dat bij een groot deel van deze patiënten de allerkleinste vaatjes van het hart niet goed functioneren, een ziektebeeld dat coronaire microvasculaire dysfunctie (CMD) wordt genoemd. Omdat de kleinste vaatjes van het hart niet zichtbaar zijn met een coronaire angiografie, zoeken wetenschappers naar andere technieken. Het Radboud umc gaat nu met een veelbelovende nieuwe Deense onderzoeksmethode werken.

Ikorel